วันอังคารที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2551

คำถามรหัสแอสกี้

1รหัสที่แทนค่าข้อมูลมีทั้งหมดกี่แบบ
ก.2แบบ
ข.3แบบ
ค.4แบบ
ง.5แบบ
----------------------------------------------------------------------
2.ส่วนหนึ่งที่สำคัญของรหัสแอสกี้คืออะไร
ก.อักขระควบคุม
ข.ตัวแปลงความจำ
ค.หน่วยประมวลผล
ง.ถูกทุกข้อ
--------------------------------------------------------------------------
3.การใช้รหัส BCD ในวงจรดิจิตอล จะแทนเลขฐานใด
ก.ฐานสอง
ข.ฐานแปด
ค.ฐานสิบ
ง.ฐานสิบหก
------------------------------------------------------------------------------
คำเฉลย
ข้อ1 ข.3แบบ
ข้อ2 ก.อักขระควบคุม
ข้อ3 ค.ฐานสิบ
--------------------------------------------------------------------------------

แนะนำตัว

ชื่อ ธีรพล จันทสมุทร ชื่อรอง โจ้ วิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 4912252111 โทร 0854181236
TEERAPON
54,45,45,52,41,50,4F,4E
0101 0100,0100 0101,0100 0101,0101 0010,0100 0001,0101 0000,0100 1111,0100 1110
JUNTASAMUT
4A,55,4E,54,41,53,41,4D,55,54
0100 1010,0101 0101,0100 1110,0101 0100,0100 0001,0101 0011,0100 1101,0101 0101,0101 0100
0854181236
30,38,35,34,31,38,31,32,33,36
0011 0000,0011 1000,0011 0101,0011 0100,0011 0001,0011 1000,0011 0001,0011 0010,0011 0011,0011 0110